Психолого-педагогічний консиліум

КЗ Кіровська середня загальноосвітня школа

 

 

 

Педагогічний проект

„Пятий клас – від адаптації до успіху”

 

 

 

 

 

 

Координатори проекту –

заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Говоруха Л.Г. та шкільний психолог Обух Н.В.

                                                                                               Термін реалізації – 1 рік

 Проект: „Пятий клас – від адаптації до успіху”

Актуальність

Перехід учнів з початкової школи до середньої викликає зростання стресового навантаження як на самих учнів, так і на їхніх батьків. Це повязане з появою нового класного керівника, нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й співпадає з віковими змінами – вступом дитини у підлітковий вік. Учневі доводиться вирішувати ряд проблем психологічного і організаційного  характеру, а саме:

 • Як не загубитись в просторах школи?
 • Як розподілити час на перерві і для переходу в інший кабінет, і для відпочинку, і для відвідання їдальні?
 • Що робити, коли ображають старшокласники?
 • Як впоратись із зростанням кількості уроків, а, отже, і домашніх завдань?
 • Як налагодити відносини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а, можливо, і темпераменту?
 • Як стати значимою людиною для класного керівника?

Додаються до цього можливі нерозвязані проблеми, які тягнуться за дитиною з початкової школи, проблеми особистісного характеру, відносин з однокласниками, повязані із навчанням тощо. Все це ускладнює роботу класного керівника, знижує її ефективність, часто зводячи нанівець важливі педагогічні зусилля. Але для учня і для учнівського колективу перехід у пятий клас може стати початком нового життя, нових успіхів, розкриттям нових граней характеру, власних можливостей, здібностей, прихованих ресурсів.

Даний проект покликаний допомогти класному керівникові вірно виділити пріоритети у своїй роботі, визначити її напрямки, завдання. Він сприятиме розвязанню не тільки проблем, повязаних з адаптацією учнів у  пятому класі, а й моделюванню перспектив розвитку кожного учня і колективу класу в цілому. Проект допоможе класному керівникові виробити власну стратегію роботи з класним колективом. Зрештою, він допоможе і кожній дитині, яке йде у пятий клас, і її батькам.

 

Мета проекту: підвищення ефективності роботи класного керівника шляхом зменшення стресового навантаження, викликаного умовами адаптаційного періоду 5-го класу

 

Напрямки діяльності класного керівника

Напрямки роботи

З ким співробітничає класний керівник

Дослідницька робота. Вивчення індивідуальних особливостей учнів та дитячого колективу в цілому

Психологічна служба, класовод, батьки

Робота по адаптації учнів класу до умов навчання в середній і старшій школі

Психологічна служба, вчителі-предметники, батьки

Робота над особистісним розвитком учнів класу

Психологічна служба, батьки

Робота з батьками

Психологічна служба, батьки

Формування дитячого колективу

 

Психологічна служба, класовод, батьки

 

Завдання:

 1. Вивчити психолого-педагогічні особливості учнів класу:
  • особливі задатки та здібності, рівень інтелекту
  • рівень соціалізації
  • мотиви, інтереси і схильності
  • особливості характеру і поведінки: працелюбність, наполегливість, організованість, самостійність, ставлення до старших, ставлення до однолітків, самооцінка, комунікабельність, звички тощо
  • вихованість – гуманність, чесність, відповідальність, дисциплінованість, принциповість, співчуття, допитливість, естетичні смаки і вподобання, прагнення до фізичної досконалості
  • систему цінностей
 2. Дослідити особливості функціонування дитячого колективу – провести соціометрію, опитування, спостереження, проаналізувати  результати досліджень, змоделювати динаміку розвитку класу
 3. Розробити корекційну програму формування і розвитку дитячого колективу
 4. Дослідити особливості виховання учнів в сім’ї, стиль стосунків, ставлення до дитини, спрямованість педагогічних зусиль, переважаючі методи виховного впливу
 5. Сприяти залученню внутрішніх ресурсів дітей, ресурсу сім’ї, вчительського та учнівського колективів для пом’якшення стресового навантаження, викликаного  умовами адаптаційного періоду 5-го класу
 6. Сприяти узгодженню педагогічних вимог, підходів вчителів-предметників, які працюють з класом, класного керівника, батьків

 

Автор і координатор проекту: Говоруха Л.Г.,Обух Н.В.

Учасники проекту: класні керівники, учні, батьки  пятих класів, вчителі-предметники, які працюють у пятих класах, психологічна служба школи, адміністрація школи.

 

Термін реалізації – 1 рік

 

Очікувані результати та критерії оцінювання ефективності проекту:

 

Очікуваний результат

Критерії оцінювання

Карта психолого-педагогічних особливостей кожного учня класу

Адекватність педагогічного впливу на учнів їх індивідуальним психолого-педагогічним особливостям

Програма формування дитячого колективу

Сформованість активу класу на кінець навчального року

Переважання атмосфери доброзичливості і співпраці в дитячому колективі

Програма роботи з батьками

Сформованість батьківського активу класу

Конструктивне співробітництво з батьками у справі навчання, виховання як їхньої дитини, так і колективу класу в цілому

Програма тренінгових занять по розвитку дітей

Зростання та розвиток

 • комунікативної компетентності учнів
 • конструктивного ставлення до конфліктів
 • навичок поведінки в стресовій ситуації

Педконсиліуми за участі вчителів-предметників, класних керівників, класоводів, психолога

Вироблення єдиних педагогічних підходів та  вимог по відношенню до кожного учня і класу в цілому з урахуванням їх вікових типологічних особливостей

 

Етапи реалізації:

 1. Дослідницько-аналітичний – вересень
 2. Етап створення програм – жовтень
 3. Етап творчого розвитку – листопад – квітень
 4. Етап аналізу і планування роботи –  травень – червень

 

 

Додатки

 

Приблизний план роботи

Участь у психолого-педагогічному консиліумі за участі класоводів, вчителів-предметників, заступника директора школи з навчально-виховної роботи та шкільного психолога. Ознайомлення з особливостями навчання і виховання учнів і роботи з класом. Початок вироблення єдиних підходів в навчально-виховній діяльності.

Підготовка і проведення батьківських зборів

  • Збір відомостей про батьків
  • Вибори батьківського комітету
  • Ознайомлення з особливостями навчання в середній і старшій ланках школи, єдиними педагогічними вимогами, завданнями діяльності класного керівника

Складання соціального паспорту класу. Збір відомостей про різні соціальні категорії учнів: багатодітні, сироти, напівсироти, соціально незахищені, інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС тощо.

1.      Класна година. Розподіл обовязків і доручень в класі.(Класний керівник)

2.      Визначення рівня здоровя учнів, складання списку учнів, що перебувають на диспансерному обліку (Класний керівник разом з медичною сестрою).

3.      Проведення соціометрії. Обробка результатів. (Шкільний психолог)

 

Класний керівник також проводить:

 1. Класна година. Анкетування по визначенню атмосфери в класному колективі.

Анкета

Закінчи речення:

-          Коли я вранці йду до школи, я відчуваю...

-          В моєму класі мені подобається...

-          У відносинах з однокласниками мене засмучує...

-          Свої відносини з однокласниками я оцінюю, як....

-          Щоб нам в школі було добре, потрібно....

Обробка результатів.

 1. Класна година. Дослідження самооцінки учнів.

Визначте рівень задоволеності собою, відмітивши його на шкалі.

 

0                                                                                                                                                  100                                                    

 

Вправа „Мій портрет у промінчиках сонця”

Інструкція. Намалюйте сонечко. Напишіть в ньому своє імя, або намалюйте свій портрет. На кожному промінчику напишіть, що ви вмієте робити найкраще, або, яку гарну рису ви маєте, наприклад:

-          я вмію гарно грати у футбол

-          я – надійна

Обговорення

Чи складно було виконувати завдання?

Що ти відчуваєш?

Обробка результатів дослідження самооцінки.

 

2. Консультація психолога. Аналіз отриманих результатів досліджень. Вироблення виховних завдань.

 

 

Нами були визначені наступні причини труднощів у навчанні учнів п'ятих класів :

 • недоліками навчальної підготовки за нормального та навіть високого рівня розвитку мислення й інших пізнавальних процесів у дітей, а саме - значні проблеми у знаннях за попередні періоди навчання, несформованість загальнонавчальних і спеціальних навчальних умінь і навичок;
 • несформованістю необхідних розумових дій та операцій - аналізу, синтезу, поганого мовного розвитку, недоліків уваги та пам'яті;
 • особливостями навчальної мотивації підлітків;
 • слабкою доцільністю поведінки та діяльності - небажанням, «неможливістю» змусити себе постійно вчитись.

Усі зазначені причини нерідко виступають не ізольовано, а спільно, поєднуючись у досить складні комбінації, і потребують зазвичай спільної активної роботи не тільки психолога й педагога, а й батьків, а головне - самого підлітка.

Характеристика труднощів

Причини

Рекомендації вчителям

Рекомендації батькам

1. Повільний темп розумових операцій. Діти повільно залучаються до роботи, не встигають виконувати домашнє завдання, не одразу розуміють пояснення вчителя, повільно пишуть і читають

Причиною, як правило, є своєрідність типу нервової діяльності (інертність нервових процесів)

Таких дітей не можна квапити, підганяти на уроці примушувати працювати «за часом», адже будь-який поспіх та умови обмеження часу тільки загальмують роботу і спричинять негативні емоції. Краще: повторити дитині те, що вона не встигла почути; намагатись говорити повільніше; повідомляти на початку уроку план роботи; пропонувати завдання, розраховані на нижчий темп виконання, даючи час на підготовку до відповіді; не ставити в ситуацію необхідності швидкого переключення з одного виду діяльності на інший

Складати для дітей чіткий порядок денний з урахуванням їхніх можливостей для виконання конкретної роботи. Не підганяти

2. Погано встигають з усіх предметів через труднощі в запам'ятовуванні, узагальненні навчального матеріалу, оперуванні поняттями, недостатнім словниковим запасом, несформованістю навчальних навичок

Причиною може бути педагогічна занедбаність: недоліки виховання, а не низький інтелектуальний потенціал

Необхідні додаткові заняття з розвитку мовлення, пам'яті, уваги, мислення, загальнонавчальних навичок. Бажані індивідуальні завдання зниженого рівня труднощів. Варто схвалювати прагнення дитини досягти успіху, відзначити навіть невеликий успіх. У деяких випадках цілеспрямована розвивальна робота дає змогу подолати педагогічну занедбаність і досягти високих навчальних результатів

Рекомендувати різноманітні вправи та ігри з метою розвитку пам'яті, уваги, мислення дитини, її мовлення

3. Невисокий інтелектуальний потенціал (навчання дається важко, не засвоюють навчальний матеріал, не завжди розуміють і погано запам'ятовують пояснення вчителя)

Причина може полягати в астенії, затримці психічного розвитку, органічних порушеннях центральної нервової системи

Вимоги до таких дітей треба знизити, адже вони страждають через слабку пам'ять, низький рівень логічного мислення. Для запобігання втрати мотивації до навчання й відхилень у поведінці варто пропонувати посильні індивідуальні завдання, відзначати навіть маленькі успіхи

Рекомендувати різноманітні вправи та ігри з метою розвитку пам'яті, уваги, мислення дитини, її мовлення. Рекомендувати звернутися для консультації до психолога, дитячого психоневролога чи психіатра

4. Труднощі тільки в письмі й читанні (поганий почерк, постійні пропуски літер і недописування закінчень слів, заміна одних складів на інші, співзвучні їм)

Причина - недорозвинення мовлення

Труднощі не пов'язані з лінощами чи непосидючістю дитини, тому постійні зауваження та заклики до старанності ні до чого не приведуть. Щоб уникнути формування стійкої відрази до навчання, не слід акцентувати увагу на неуспіхах. Краще похвалити такого учня за те, що йому вдалось виконати

Рекомендувати звернутись по допомогу до логопеда

5. Труднощі в навчанні, поведінці. Підвищена тривожність, замкнутість, боязкість нерішучість, сором'язливість

Емоційні порушення, розлад нервової системи

Необхідне доброзичливе ставлення, підтримка, підбадьорення в ситуаціях, що викликають сильну тривогу і хвилювання (при відповідях біля брошки, контрольних роботах, диктантах). Таких дітей краще не викликати відповідати перед усім класом, особливо на початку навчального року

Необхідне підбадьорення в різних ситуаціях. Розвивати впевненість дитини в собі. Звернутись по допомогу до психолога

6. Гіперактивність, підвищена схильність до відволікання, труднощі в концентрації уваги, імпульсивність

Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи

Такі діти не в змозі тривалий час бути зосередженими, уважними, посидючими. Головне в роботі з ними - терпіння й наполегливість. Треба розвивати вміння доводити справу до кінця, діяти цілеспрямовано та планомірно, давати невеликі завдання та здійснювати покроковий контроль виконання. Заохочувати бажану поведінку, спираючись на прагнення п'ятикласників «бути вольовою людиною»

Рекомендувати батькам зайняти дитину спортом, відвідувати гуртки (моделювання, конструювання

7. Труднощі в контактах (погані взаємини з однолітками або відсутність друзів у класі)

Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи

Завдання учителя в роботі з «відторгнутими» дітьми - допомогти їм відчувати себе потрібними та бажаними у класі. Необхідно звернути увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що їм удається. На позакласних заходах давати можливість виявити себе з кращого боку

Допомагати дитині відчувати себе потрібною та бажаною. Давати роботу або доручення, щоб дитина мала змогу самореалізуватись. Заохочувати її

8. Агресивність, запальність, дратівливість

Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання

У спілкуванні з цими дітьми потрібно виявляти максимальну стриманість і терпимість, адже вони самі страждають від своєї впертості, гнівливості та дратівливості. Необхідно дати зрозуміти, що дорослий - їхній союзник у вирішенні внутрішніх проблем. Педагог, знаючи інтереси та схильності агресивної дитини, зможе спрямувати її активність у конструктивне русло, тактовно й послідовно навчаючи дитину самоконтролю та стриманості

Батькам необхідно проявляти стриманість, терпимість. Довести, що батьки - друзі дитини. Постійно цікавитись усім, що стосується дитини. Розвивати стриманість, самоконтроль

9. Підвищена тривожність, плаксивість, вразливість, схильність хвилюватись і переживати через будь-який привід (ризик розвитку невротичних розладів)

Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи

Такі діти часто є хорошими учнями, але навчальні успіхи для них набувають надто великого значення (часто цьому сприяють установки батьків). Учителю в цьому випадку не слід акцентувати увагу на оцінках. Перед хвилюючими подіями, контрольними треба знімати тривожність, навіювати впевненість в успіху, частіше заохочувати, схвалювати та відзначати переваги

Батькам треба переглянути свої погляди: не надавати значної уваги оцінкам. Виховувати в дитині впевненість в успіху. Частіше заохочувати

10. Боязкість, нерішучість, замкнутість, «нелюдимість»

Причиною можуть бути емоційні порушення як наслідок неправильного стилю виховання, а також органічні порушення центральної нервової системи

Учителю варто залучати таких дітей до позакласної роботи. Проводити групові заходи, щоб вони більше спілкувалися, долали свою боязкість, нерішучість. Давати певні громадські доручення. Частіше звертати увагу однокласників на переваги такого учня, підвищуючи його самооцінку та створюючи ситуацію успіху

Батькам слід залучати таких дітей до гуртків, де вони будуть більше спілкуватися, долати свою боязкість, нерішучість. Підвищувати самооцінку дитини