ОБУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія-Охорона праці

Закон України «Про охорону праці»

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

 Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

 Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в журналі обліку навчальних занять

Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ПЛАН ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ КОРИТНЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ПРОГРАМА ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ З ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Програма вступного інструктажу з працівниками Коритнянського ліцею

Коритнянський ліцей. Інструкція щодо дій під час сигналу «Повітряна тривога»

 

ПЕРША ДОПОМОГА. ДОВІДНИК ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

 

 

Як діяти учасникам освітнього процесу, якщо у закладі освіти стався нещасний випадок

Якщо дитина травмувалася під час освітнього процесу, її здоров’я та життя залежить від правильних та оперативних дій працівників та директора закладу освіти. Важливо не лише швидко надати допомогу постраждалій дитині, але й унеможливити повторення подібних випадків: провести якісне розслідування нещасного випадку та вжити всіх належних заходів для більшої безпеки у школі.

На жаль, не всі учасники освітнього процесу впевненно знають, як правильно діяти, якщо стався нещасний випадок. 

Найнебезпечнішим порушенням цих правил є те, що не всі працівники закладів освіти надають домедичну допомогу постраждалій дитині та не викликають для дитини “швидку допомогу”, не повідомляють про ситуацію директора та/або батьків.

Інколи стається і так, що батьки не повідомляють школу про нещасний випадок з дитиною.

ЯКІ ПОДІЇ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ВИЗНАЧЕННЯ “НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ”

Нещасний випадок – обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного чинника чи середовища, що сталися під час освітнього процесу і зашкодили здоров’ю чи призвели до смерті здобувача освіти (пункт 3 розділу 1 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу”).

Нещасними випадками під час освітнього процесу вважаються випадки, які сталися під час: 

 • проведення навчальних занять чи на перерві;
 • прямування на заняття з одного корпусу закладу освіти до іншого, якщо це визначено навчальними, виробничими та науковими планами та розкладом занять;
 • проведення позакласних, позашкільних заходів під безпосереднім керівництвом працівника закладу освіти або іншої особи, яка призначена наказом закладу освіти;
 • занять із трудового та професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у закладах освіти або на територіях, що їм належать;
 • роботи на навчально-дослідних ділянках закладу освіти та у шкільних лісництвах;
 • роботи та відпочинку у студентських, учнівських об’єднаннях (таборах праці та відпочинку, дитячих оздоровчих таборах при закладах освіти тощо);
 • спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих закладом освіти;
 • перевезень здобувачів освіти до місця проведення навчання, інших заходів і назад, якщо було організоване довезення та прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки (пункт 5 розділу 1 Положення).

ЯКІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ РОЗСЛІДУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Процедуру розслідування нещасних випадків в закладах освіти визначає “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу”. Дія цього Положення поширюється на заклади освіти всіх рівнів незалежно від їхньої форми власності й підпорядкування, крім закладів освіти Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

Розслідуються нещасні випадки, що трапилися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу через травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з рослинами, тваринами (пункт 4 розділу 1 Положення). 

Нещасні випадки, що трапилися за таких умов, розслідуються за процедурою цього Положення. Інші нещасні випадки розслідуються згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Якщо нещасний випадок під час освітнього процесу спричинив тяжкі (зокрема інвалідність потерпілого) чи смертельні наслідки, смерть здобувача освіти або стався груповий нещасний випадок (травмувалося двоє і більше потерпілих, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень), проводиться спеціальне розслідування (пункт 1 розділ 3 Положення).

ЩО МАЄ РОБИТИ ПРАЦІВНИК, ЯКИЙ ДІЗНАВСЯ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

 1. терміново  надає домедичну допомогу потерпілому;
 2. викликає швидку, а якщо швидкої в населеному пункті немає, організовує транспортування здобувача освіти до найближчого закладу охорони здоров’я;
 3. зберігає обставини на місці нещасного випадку в тому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров’ю тих, хто там перебуває);
 4. негайно повідомляє про те, що сталося, керівника закладу освіти та відповідального за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти. Якщо нещасний випадок трапився під час походів, екскурсій або інших заходів поза територією району або міста, де розташовано заклад освіти, відповідальний за проведення заходу негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події (пункт 1, розділ 2 Положення).

ЯК МАЄ ДІЯТИ КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, КОЛИ ДІЗНАЄТЬСЯ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

Керівник негайно:

 1. викликає потерпілому швидку медичну допомогу, якщо цього не зробив учитель;
 2. повідомляє батьків, інших законних представників потерпілого;
 3. усуває причини нещасного випадку;
 4. направляє письмовий запит до закладу охорони здоров’я, куди доставили потерпілого або в якому потерпілий перебуває на обліку під час лікування, щоб отримати довідку про характер і тяжкість ушкодження потерпілого, тобто встановлює та засвідчує факт ушкодження (пункт 6 розділу 1 Положення).
 5. упродовж доби видає наказ про утворення комісії з розслідування нещасного випадку (про склад та роботу комісії – у пунктах 3-9 розділу 2 Положення) та організовує правильне і своєчасне розслідування. Якщо медичний заклад не надає згадану в пункті 4 довідку, строк розслідування може продовжуватися на час, потрібний для отримання та опрацювання довідки. 
 6. Про нещасний випадок, що стався зі здобувачем освіти через отруєння, нанесення тілесних ушкоджень унаслідок протиправних дій, інших правопорушень під час освітнього процесу також повідомляє органи поліції та заклад охорони здоров’я відповідної території.
 7. Забезпечує, щоб комісія склала акт розслідування нещасного випадку та акт за формою Н-Н (ознайомитися з формами цих документів можна у Додатках 1-2 Положення); 
 8. розробляє і забезпечує виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку (пункт 10 розділ 2 Положення). 
 9. Одержавши підготовлені комісією акти та матеріали, впродовж одного робочого дня розглядає і затверджує акт розслідування нещасного випадку та акт за формою Н-Н.
 10. Примірники затвердженого акта за формою Н-Н протягом трьох робочих днів надає або надсилає поштою:
 • потерпілому, батькам, іншим законним представникам потерпілого;
 • якщо нещасний випадок стався в структурному підрозділі закладу освіти, керівнику структурного підрозділу;
 • начальнику служби охорони праці закладу освіти або відповідальному за охорону праці;
 • засновнику (засновникам) приватного закладу освіти, органу управління освітою, іншим державним органам, до сфери управління яких належить заклад освіти;
 • профспілці, якщо нема профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (пункт 11 розділ 2 Положення).
 1. Після того, як потерпілий закінчив лікування або у разі його смерті  – складає та надсилає в десятиденний строк усім, кому надсилалися примірники акта за формою Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку (ознайомитися з формою повідомлення можна в Додатку 3 Положення) (пункт 18 розділ 2 Положення).

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ДИВІТЬСЯ ТУТ

НА САЙТІ ОСВІТНЬОГО ОЛБУДСМЕНА УКРАЇНИ