ОБУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лініяОбласний експеримент «Школи ментального здоров'я»

Структура програми експерименту

 «Школи ментального здоров'я»  за релігійно-гуманістичним, культурологічним та світоглядно-науковими напрямками

КЗ "ОБУХІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 1 І-ІІІ СТУПЕНІВ"

ОБУХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Пункт програми

Зміст

ПИТАННЯ для відповіді

1. Тема експерименту.

Назва експерименту

Створення системи розвитку  «Школи ментального здоров'я»

2. Координатор експерименту

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання

Грек Іванна Євстафіївна, педагог-організатор

3.Науковий керівник експерименту або консультант.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, місце роботи, телефон

Рогова Олена Георгіївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії освіти ДОІППО

4. Актуальність теми.

Утруднення, проблеми, суперечності практики, з яких витікає необхідність експерименту по даній темі

Сьогодні є очевидним той факт, що духовний розвиток особистості виступає одним із найактуальніших завдань сучасної школи. Не викликає сумніву необхідність гуманізації сучасної школи в контексті християнських цінностей.  Релігійне виховання у школі не суперечить її світському характеру, не повинно розглядатися як щось окремішнє, а повинно стати складовою частиною національного виховання в цілому. Саме тому  учень (дитина) повинен мати вибір і знати з чого вибирати

5. Ідея експерименту.

Найбільш загальне уявлення про проблемну ситуацію, напрям діяльності експериментатора, образ бажаної зміни в учневі

Відсутність розуміння в учнів поняття духовно-ціннісних орієнтирів життя.

Акцентувати увагу на необхідності розвитку духовно-ціннісних основ особистості, що є необхідним чинником продуктивного розвитку і людини, і суспільства

6. Задум експерименту.

Конкретизація ідеї експерименту через конкретні форми, методи, логіку розгортання змісту, облік конкретних умов класу і ін.

Ідею експерименту на практиці можливо втілити шляхом практичного поглиблення рефлексії над своїм життєвим досвідом:

-         Створення первинних зв’язків між думкою та досвідом

-         З’ясуванням індивідуальних потреб, інтересів, запитань учнів які стосуються теми уроку або заходу

-         Розвитком уявлення про себе, свої почуття та почуття інших людей

7. Об'єкт експериментування.

Межі дослідження і зміни практики

Навчально-виховний процес в навчальному закладі

8. Предмет експериментування.

Властивості, відносини, функції, що виділяються в об'єкті; частина об'єкту, що розкривається в даному експериментальному дослідженні

Про що в об'єкті експериментування буде отримано нове знання? На що в об'єкті експериментування впливатимете? Як розглядається об'єкт, а саме: які властивості, частини, відносини, функції виділяються в об'єкті?

9. Мета.

 

Очікуваний результат педагогічної діяльності, виражений в позитивних змінах в учнях, з'явилися завдяки експериментальній розробці.

Очікуваний результат, що представляється у формі: методичних рекомендацій, розробок уроків, планів, авторських програм, концептуальних положень.

Що хочете змінити в учневі? Які якості особи хочете виховати у Вашому учневі за рахунок експериментальних дій, які здібності хочете розвинути? Які зміни в навченій учня припускаєте?

Що хочете розробити і апробовувати? Що хочете створити в результаті експерименту? Який результат чекаєте отримати в експерименті? Яке нове знання припускаєте отримати в ході експерименту?

 

Принципи, педагогічні технології, розроблена сукупність умов і ін.

10. Гіпотеза.

Науково-обгрунтоване логічне припущення щодо способу реалізації ідеї і задуму експерименту, сукупність дій, система мерів по реалізації завдань експерименту, максимально детально викладена модель – нововведення, за рахунок якої очікується отримати певну ефективність учбово-виховного процесу

1.     Експериментальна робота забезпечить оптимальність управлінських, організаційних, комунікативних, методичних, інформаційних умов функціонування моделі духовно-ціннісного освітнього середовища.

2.     Спирання на впровадження духовно-моральних цінностей традиційної світської культури, її цінностей, ідеалів добра, миру, взаємодопомоги.

3.     Запровадження у навчально-виховному процесі нових форм і методів, формування духовних цінностей, залучення релігійних діячів до обговорення проблеми формування аксіосфери особистості

11а). Завдання. І етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети

1.     Створити творчу групу школи з дослідно-експериментальної роботи.

2.     Розробити програму реалізації дослідно-експериментальної роботи на 2013-2020рр

3.     Провести діагностику учнів школи (5-11класи) щодо процесу становлення системисистеми розвитку аксіосфери особистості.

11б). Завдання. ІІ етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети

Педагогічне спостереження за формуванням ціннісної сфери особистості та провести педагогічні консіліуми, розробити критерії оцінювання визначення рівня аксіосфери учня.

12. Діагностичний інструментарій.

Засоби оцінювання результатів експерименту: анкети, типи інтерв'ю, тексти контрольних робіт, тести, експериментальні дидактичні матеріали

Теоретичні:

1.     Аналітико-прогностичні

2.     Порівняння

3.     Узагальнення

Емпіричні:

1.     Вивчення науково-методичної літератури

2.     Педагогічне спостереження

3.     Опитування

4.     Тестування

5.     Анкетування

6.     Рейтингові дослідження

7.     Експеримент

13. Критерії оцінки очікуваних результатів.

Ознаки, або параметри, на підставі яких проводиться оцінка ефективності експериментальної розробки

В ході експерименту оцінюватиметься інтелектуальний розвиток учнів, ціннісне ставлення, естетичне та громадянсько-патріотичне виховання.Результати експериментальних матеріалів випробовуватиметься шляхом практичної рефлексії, з’ясуванням індивідуальних потреб та інтересів учнів, через розвиток уявлення про себе.

14. Терміни експерименту.

Час початку і передбачуваного завершення експерименту

2013-2020

15. Етапи експерименту.

Частини, що визначають проміжні результати експерименту і послідовність їх досягнення

1.     Підготовчий (2013-2014)

2.     Проміжний (2016-2017)

3.     Констатуючий (2020)

16. Прогноз можливих негативних наслідків.

Уповільнення темпів проходження тим, відхилення від базового компоненту змісту освіти, зміна освітніх цілей і ін., що провокує негативні зміни в учнях.

Відсутність якісної фахової підготовки вчителів з проблем духовно-ціннісної освіти та виховання.

Відсутність явних негативних зрушеньв процесіц створення системи розвитку аксіосфери особистості.

17. Способи корекції, компенсації негативних наслідків.

Дії з боку експериментатора, що управляють, знімають негативні наслідки

Під час вивчення духовно-моральної спадщини, наповнювати його живим змістом що відповідає учнівським запитам і потребам  та через збагачення духовного розвитку вчителя

18. Склад учасників експерименту.

Педагогічний колектив, що бере участь в експерименті по даній темі

Педагогічний колектив, учні 4-5х класів, батьки

19. Функціональні обов'язки.

Розподіл функціональних обов'язків всіх осіб, що беруть участь в експерименті

Директор школи – Говоруха Л.Г.

Грек І.Є. – координатор експерименту

Творча група

Учні 5-11 класів

20. База експерименту.

Група учнів, клас, паралель класів, вся школа

5 клас

11 клас

21. Масштаб експерименту.

Тривалість експерименту за часом і обхват за об'ємом матеріалу — один урок, декілька уроків теми, чверть, рік, декілька років

2013-2020

Класні години,навчальний курс «Основи християнської етики

22. Тип експерименту.

Констатуючий, пошуковий, такий, що формує

Пошуковий

23. Статус експерименту.

Правове положення експерименту, його стан; внутрішньошкільний, індивідуальний або колективний; муніципального рівня; всеукраїнського рівня

Обласного рівня

24. Форма представлення результатів експерименту для масової практики.

Стаття, звіт, методичні рекомендації, програма і ін.

Стаття,звіт, програма та рекомендація

25. Контакти

Електронна пошта (обов’язково!!!), телефони координатора

097-154-63-36