ОБУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум=Нормативні документи

Нормативні документи про освіту, що регламентують діяльність ЛІЦЕЮ

ЛІЦЕЙ в своїй діяльності керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 • Концепція Нової української школи;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2001 року №946;
 • Національна доктрина розвитку освіти на 21ст.;
 • Державний стандарт загальної середньої освіти;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти;
 • Концепцією громадянського виховання;
 • «Про мови в Україні»;
 • «Про попередження насильства в сім’ї»;
 • Державна програма «Діти України»;
 • Програма «Обдаровані діти»;
 • Декларація прав людини;
 • Концепція програми інформації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл;
 • Декларація прав дитини;
 • Кодекс законів «Про працю»
 • Національна програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів в Україні»;
 • Нормативні документи з техніки безпеки.

Нормативні документи, що регламентують діяльність ЛІЦЕЮ:

 • статут ліцею;
 • колективний договір між адміністрацією школи  та трудовим колективом ;
 • правила для учнів ліцею
 • правила внутрішнього трудового розпорядку, затвердженні наказом по ліцею

Нормативно-правова база 2021-2022 навчального року

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

 Постанови Кабінету міністрів України:

«Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.09.2020 № 898

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 №684

«Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» від 10.03.2021 № 184

 Постанови Головного санітарного лікаря:

-«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 23.04.2021 № 4

–Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

-Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01.07.2020 № 144.

 Накази Міністерства освіти і науки України:

«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»від 23.04.2019 № 536

Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи» від 05.08.2016 № 944

«Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти» від 30.11.2020 № 1480

 Наказ МОЗ:

«Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 25.09.2020 № 2205

Листи МОН:

«Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»від 08.04.2020 № 1/9-201

«Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» від 09.08.2021 № 1/9-404

«Щодо неухильного дотримання законодавства»від 14.08.2020 №1/9-441

ОН України від 27.08.2021 № 153-лПро переоформлення ліцензії

МОН України від 26.07.2021 № 4.5/2179-21Роз’яснення щодо Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (вивчення окремих предметів)

МОН України від 17.08.2021 № 1/9-414Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році

 ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Постанови КМУ:

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305

«Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 28.07.2021 № 786

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305» від 18.08.2021 № 871

 Листи:

МОН «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб» від 22.01.2021 № 1/9-50

МОЗ «Щодо виконання норм харчування від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21

МОН, МОЗ «Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти» від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21

Мінекономіки «Щодо договорів про закупівлю у сфері організації харчування у закладах освіти» від 29.07.2021 № 3304-04/39136-06

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Постанови  КМУ:

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»від 21.08.2019 № 800

«Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» від 27.12.2018 № 1190

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141

ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВИБУТТЯ УЧНІВ

Накази МОН:

–«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 № 367

–«Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу»від 14 .07.2015 № 762 (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621)

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 22.07.2019 № 1/9-471

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Указ Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року» від 12.03.2021 № 94/2021

Постанови КМУ:

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688)

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 № 607

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»від 23.11.2011 № 1392

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»від 15.08.2011 № 872

Накази МОН:

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» від 13.07.2021 р. № 813

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»від 29.04.2020 № 574

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»від 07.02.2020 № 143

«Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти»від 23.04.2018 № 414

Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»від 20.02.2002 № 128

«Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» від 19.02.2021 № 235

«Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної  загальної середньої  освіти»  від 05.05.2021 №498

«Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році» від 17.08.2021 № 913

«Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти» від 12.07.2021 № 795

 

 

Листи МОН:

Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитинивід 16.06.2020 № 1/9-328

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильствувід 18.05.2018 № 1/11-5480

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу від 21.05.2018 № 2.2-1250, № 2.2-1255

«Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків» від 10.03.2021 № 1/9-128

Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок від 16.07.2021 № 1/9-362

«Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» від 09.08.2021 № 1/9-404

«Щодо особливостей організації навчання»  від 1/10-3101 від 23.07.2021

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі/5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

МОН України від 12.07.2021 № 795Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Листи МОН:

«Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.» від 16.07.2021 № 1/9-363

 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Накази МОН:

«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»від 16.05.2019 № 659

«Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності»від 31.01.2019 № 97

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»від 26.12.2017 № 1669

«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»від 15.08.2016 № 974

«Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»від 14.12.2012 № 1423

Накази МОЗ:

«Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти» від 06.04.2021 № 637

«Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 25.09.2020 №2205